Menu
Your Cart
Weboldalunk az alapvető működéshez szükséges cookie-kat használ. Szélesebb körű fukcionalitáshoz marketing jellegű cookie-kat engedélyezhet, amivel elfogadja az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Általános Feltételek

Köszönjük, hogy áruházunkban vásárol és mindent megteszünk, hogy elégedett legyen termékeinkkel és szolgáltatásainkkal!


Böngészés a Web áruházban


Web áruházunkban regisztráció nélkül barangolhat, megismerkedhet termékeinkkel, szolgáltatásainkkal.


A feltüntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t.


Keresés


Ha a keresett terméket sehol nem találja, vegye igénybe Keresőnket! Kattintson a Keresésre, majd írja be a keresett termék nevét. A Keresés gomb megnyomása után a keresés eredményeképpen mindazon termékek megjelennek, amelyek nevében a megadott szó vagy szórészlet szerepel. Ezekre rákattintva eljut a kívánt termékhez. Ha a keresés így is eredménytelennek bizonyult, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz! Munkatársaink készséggel állnak az Ön rendelkezésére.


Regisztráció


Az oldal bal felső oldalán kattintson a Regisztrációra, és adja meg valós adatait. Az adatok kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.


Vásárlás


Ha a kiválasztott terméket szeretné megvásárolni a Kosárba gombra kattintva, kezdeményezheti az áru vásárlását. A kiválasztásnál kérjük figyeljen arra, hogy a megfelelő méretű, színű stb. terméket válassza. Miután berakta a kosárba az Önnek tetsző termékeket, folytathatja a vásárlást. A termék mennyiségét is tetszés szerint átírhatja, megváltoztathatja. Az alapértelmezés szerint 1 db-ot kínálunk fel. A kosárba tett termékek mennyisége a képernyő tetején látható. A kiválasztott termékek törléséhez kérjük kattintson a törlés gombra. A vásárlás befejeztével, kérjük kattintson a Fizetés gombra. A megrendelés akkor lesz érvényes, amikor megadta a pontos adatait.


5000 Ft alatt, 500 Ft csomagolási költséget számolunk fel.


Házhoz szállítás 2200 Ft


25.000 Ft feletti vásárlás esetén nincs postaköltség!


A szállítási költségek az ÁFA-t tartalmazzák!


Amennyiben sérült csomag érkezik meg önhöz, írasson jegyzőkönyvet a futárral ( kötelessége jegyzőkönyvet írni )!!!

Jegyzőkönyv hiányában nem áll módunkban csereterméket küldeni!


A megrendelésnek felső határa nincs.


Megrendelésnél kérjük vegye figyelembe a szállítási költséget!


Egyéb rendelési lehetőségek:


- A mosellakft@datatrans.hu e-mail címre küldött elektronikus levél formájában.


Az e-mailnek tartalmaznia kell:


A termék pontos neve, cikkszáma, darabszáma,

A megrendelő pontos neve, számlázási címe,

A csomagküldés pontos címe (irányítószám, város, utca, házszám)

Egy telefonszám, amelyen munkatársunk egyeztetni tud a rendeléssel kapcsolatban.

- Telefonon történő rendelésre Hétfő - Péntek: 10:00-14:00 óráig a 30/ 3850511 telefonszámon van lehetőség.


Személyes adatok módosítása


A felesleges kellemetlenségek elkerülése végett, amennyiben személyes adatai változnak, kérjük megrendelésénél feltétlenül közölje!


A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre.


A vásárlástól való elállás joga


A hatályos törvények szerint Ön jogosult a megrendelést követően a megrendelt termékek kiszállítása előtt a vásárlástól minden jogkövetkezmény nélkül elállni. Ezt az igényét telefonon, vagy e-mailben a mosellakft@datatrans.hu e-mail címen kell jeleznie. Ebben az esetben nem terheli Önt semmilyen fizetési kötelezettség. Ha a terméket és a kiszállítás díját Ön már kifizette, akkor azt haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatérítjük.


Ön jogosult az áru átvételét követő 30 naptári napon belül is indoklás nélkül elállni a megrendelt termékek megvásárlásától. Ön a vásárlástól történő elállás jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata alapján gyakorolhatja. Elállás esetén Önnek a terméket vissza kell küldenie a Mosella Hungária Kft. címére. A visszaszállítás költsége a vevőt terheli. Elállás esetén haladéktalanul, de legkésőbb az áru visszaszolgáltatását követő 14 napon belül a termék vételárát visszatérítjük. Az elállás joga az áru kézhezvételének napjától él. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt 30 napos határidő lejárta előtt postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát.


A felek eltérő megállapodása hiányában Ön nem gyakorolhatja az elállási jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és Ön tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; 

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 30 napban meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; 

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Önutasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az Ön személyére szabtak; 

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; 

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor; 

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel Önt sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából; 

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően Ön a csomagolást felbontotta; 

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; 

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; 

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki; 

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás az Ön kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és Ön e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállásra és felmondásra vonatkozó jogát.


Tájékoztatjuk, hogy Önnek, mint vásárlónak viselnie kell az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával (visszaszállításával) kapcsolatban felmerült költségeket, még abban az esetben is, ha az Ön részére esetleg ingyenes volt a kiszállítás. Mivel a visszaszolgáltatással kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, utánvéttel és/vagy portósan küldött csomagokat nem veszünk át.


Mosella Hungária Kft. kizárólag hiánytalan állapotú termék visszaszolgáltatása esetén köteles az elállást elfogadni és a vételárat megtéríteni. Ön ugyancsak köteles visszaszolgáltatni az adott termék(ek) vásárlásához és/vagy vásárlási értékhez kötött ajándékokat, kedvezményre jogosító kuponokat, amennyiben kapott ilyeneket, ellenkező esetben azokat teljes értékükön leszámlázzuk. A Mosella Hungária Kft. jogosult Öntől követelni a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó értékcsökkenést, valamint azon kárainak megtérítését is, amelyek a termék nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.


Amennyiben élni szeretne elállási jogával, azt jelezheti a megadott elérhetőségeink bármelyikén írásban, vagy telefonon és tájékoztatjuk a lebonyolítás módjáról. Kérjük minden esetben hivatkozzon a megrendelés és/vagy a számla számára. 

A vásárlástól történő elállással összefüggő jogszabályi előírásokról, jogairól, illetve kötelezettségeiről a megrendelt termékkel együtt kiküldött írásos tájékoztatóban részletesen tájékoztatjuk, illetve ide kattintva talál további részletes tájékoztatást.


Értesítések


13. Postai úton, írásban történő értesítés alkalmával a feladás időpontját vesszük figyelembe. Ebben az esetben ajánlott küldeményként adja fel értesítését, hogy a postára adás dátumát rögzíteni lehessen. Szóbeli igénybejelentés alkalmával a telefonhívás időpontját tekintjük érvényesnek, melyet e-mail megküldésével megerősítünk.


Jótállás és szavatosság


14. A webáruházban forgalmazott termékek megfelelő működésére a Mosella Hungária kft. a vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint jótállást vállal. A jótállás általában a termék átvételének napjától számított 1 év, egyéb esetben a termék adatlapján van feltüntetve. A jótállási igényen túl Ön szavatossági igénnyel is élhet a 97/2014 (III.25) Korm rendeletben felsorolt termékek esetében az átvétel napjától számított 2 évig. A jótállási és szavatossági igény a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben, tervezési-, gyártási- és/vagy anyaghibából történt meghibásodásokra terjed ki. Jótállási és szavatossági igényét a megjelölt szakszervizekben, vagy a hibás terméket a Mosella Hungária Kft. címére visszajuttatva érvényesítheti. A meghibásodott terméket kijavítjuk, illetve ha ez nem lehetséges, akkor cseréljük. A jótállási kötelezettség – a fixen beépített termékek kivételével - nem terjed ki a termékek cégünkhöz, illetve a vásárlónak történő visszaszállítás költségeire, ezek a vevőt terhelik. Tájékoztatjuk, hogy jótállási és szavatossági jogairól kötelesek vagyunk jogszabályban előírt formában is tájékoztatni. A jogszabályban előírt kötelező tájékoztatást ide kattintva olvashatja el.


Kérjük, hogy kiemelten ügyeljen a termékek rendeltetésszerű használatára. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat nem térítjük meg, azokra a garanciális kötelezettségek nem vonatkoznak. Ha a termékekhez mellékelt használati útmutatókban foglaltak nem egyértelműek az Ön számára, vagy a termékek használatával, üzemeltetésével kapcsolatban kérdése merülne fel, akkor lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal, ahol munkatársaink készségesen segítenek.


Visszavásárlási garancia:


Az termék(ek) átvételét követő 30 napon belül, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ennek módját a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozza.


Az elállási / felmondási határidő attól a naptól számított 30 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi vagy több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.


Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát kérjük eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) címünkre (oldal alján). Kérjük, a nyilatkozatban tüntesse fel a rendelés során használt nevét, címét, termék(ek) nevét, cikkszámát és a mennyiséget. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.


Ha Ön a termék átvételét követően kíván élni elállási jogával, köteles a terméket (termékeket) indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A visszaküldés költsége Önt terheli.


Ebben az esetben a terméket lehetőleg eredeti, sértetlen állapotban kell az eredeti számlával együtt visszajuttatni a címünkre (oldal alján). Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben (termékekben) bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.


Ha Ön eláll a vásárlástól, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a kiszállításkor esetlegesen keletkező fuvarozási költséget is. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.


Fizetési mód


A csomaghoz utánvéttel juthat hozzá. A teljes összeget a csomag szállítójának kell kifizetni.

Amennyiben Ön a vételárat átutalással szeretné kifizetni, kérjük előre jelezze, a megadott bankszámlaszámra megteheti. Az összeg megérkezése után küldjük el Önnek a csomagot.


Rendelések törlése


Megrendelését – indoklás nélkül - törölheti, amíg a csomag kiszállítása meg nem történt. A rendelés lemondását e-mailben ( mosellakft@datatrans.hu) vagy telefonon 30/ 3850511 teheti meg.


A tartalom használatára szóló vonatkozó feltételek és kikötések :


A Tartalmat szerzői jog védi. Copyright © Üzemeltető Minden jog fenntartva. Az összes tartalmat szerzői jog, nemzetközi egyezmények és minden vonatkozó nemzeti jogszabály védi.
A Weboldal teljes tartalma az Üzemeltető mint jogalany szellemi tulajdonát képezi. A Weboldalhoz való hozzáférés lehetősége, illetve tartalmának egyetlen eleme sem értelmezhető úgy, hogy bármiféle jogosítványt vagy engedélyt adna a weboldalon megjelenő szellemi tulajdon használatára sem közvetve, sem ráutalva, sem más módon az Üzemeltető, vagy a megfelelő harmadik fél írásos beleegyezése nélkül; kifejezett eltérő rendelkezés hiányában. Az Üzemeltető nem ad a Felhasználó részére semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos jogot az Üzemeltető vagy harmadik személyek, a Weboldalon megjelent szellemi tulajdona vonatkozásában. A Felhasználó az Üzemeltető vagy a megfelelő harmadik személy előzetes írásbeli engedélye nélkül a Tartalmat sem részben, sem egészben nem másolhatja, nem reprodukálhatja (akár hivatkozások létrehozásával, akár más módszerekkel), nem módosíthatja, nem adhatja vagy veheti bérbe, nem adhatja el, nem készíthet abból származékos műveket, nem töltheti fel, nem továbbíthatja, és nem terjesztheti. Tilos továbbá a Weboldalon található szellemi tulajdont akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni. Ha külön nem jelezi az Üzemeltető, úgy a Weboldalon látott és olvasott anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, és az Üzemeltető írásos engedélye nélkül felhasználásuk tilos. A Weboldalon bemutatott képek, fényképek és illusztrációk vagy az Üzemeltető tulajdonában vannak. A képek minden jogosulatlan felhasználása szerzői jogi törvényeket, védjegyeket, személyiségi jogokat, reklámtörvényeket, hírközlési szabályokat és törvényeket sérthet. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az Üzemeltető követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését!

A Weboldal megnyitásával, böngészésével és/vagy használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen feltételeket és a vonatkozó jogszabályok és rendelkezések betartását. Kijelenti, hogy jogosult ezeket a Feltételeket saját vagy az ön által képviselt fél nevében elfogadni. Amennyiben ezen Feltételek valamelyik kitételét bármely állam jogszabályai, törvényei, rendeletei vagy egyéb szabályozása, illetve bármely bíróság jogerős ítélete érvénytelennek nyilvánítja, az nem befolyásolhatja a Feltételek többi kitételének végrehajthatóságát.

Amennyiben nem fogadja el ezeket a feltételeket, nem használhatja a Weboldalt!